Yarışmalar

Karikatür Yarışması

...

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At

Uluslararası Karikatür Yarışması

Son Teslim: 25 Ekim 2021

12 Mart 2021
Yarışma başlangıcı
25 Ekim 2021
Yarışma son teslim tarihi
2-5 Kasım 2021
Jüri değerlendirme
8-10 Kasım 2021
İlk 120 karikatürün askıya çıkması
15 Kasım 2021
Sonuçların Duyurulması
25 Kasım 2021
Ödül Töreni ve Sergi

Günümüzün en önemli toplumsal ve aile sorunlarından birinin “Kadına Şiddet” konusunun olduğu söylenebilir. Bu sorun sadece Türkiye’de değil Dünya’daki birçok ülkede var olan bir durumdur. Bu yönde her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Aile yapısını korumak, kadına yönelik her türlü şiddete hayır diyebilmek, kadına yönelik şiddetin kaynağını görsel yolla irdelemek, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlığı harekete geçirmek, bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, karşı cinsin empati yapabilmesine yönelik mesajlar içeren karikatürler oluşturmak ve bu ürünlerin gerektiğinde bir eğitim materyali olarak kullanılmasını sağlamak bir ihtiyaçtır. Bu çaba bireysel olarak yapılabileceği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilir. Ancak bunun şimdilerde yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle Kamu kurumlarının ve Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan uygulamalar, görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” temalı karikatür yarışması düzenlenmesi düşünülmüştür.

Yarışma, oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde Dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürileri alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki insanlardan oluşturulacaktır. Bu jürilerin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca karikatür sergilerinin izlenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkacak karikatürlerin, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada karikatür yarışması düzenlenmesi, kullanılması projenin kapsamını oluşturmaktadır.

Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada karikatür yarışması düzenlenmesi, karikatür yarışmalarından seçilecek ilk 100 karikatür sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilk 100 eserden seçilecek karikatürlerden bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Karikatürlerden oluşturulacak ilk 100 eserin sergi/sergileri, istenildiği takdirde farklı ülke ve şehirlerde de açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilecektir. 

Sergi, yarışma kapsamı içinde ve yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen ilk 100 karikatürden oluşacaktır. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu sayıyı aşağı veya yukarı çekmeye yetkilidir.

Yarışma, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” konusu ile bireylerin aile yapısına ve kadına karşı sorumluluklarının neler olduğunu hatırlatmayı içerir. Buna bağlı olarak insan haklarına karşı duyarlı, kadınlara karşı anlayışlı, saygılı, özverili, insancıl, adil, hakkını teslim eden bir toplum oluşmasını kapsar. Ayrıca kadının dokunulmazlığı, onuru, şiddetsiz toplum, ailede merhamet, erken yaşta evlilik, zorla evlilik, şiddetsiz toplum, istismar, hoşgörü, öfke yönetimi ve çocuk haklarını da barındırır.

 1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel çizerlere açıktır.
 2. Yarışma neticesinde başarı ödülleri ve mansiyon alan karikatürler ile sergilenmeye uygun görülen karikatürler sergilenecektir.
 3. Karikatürlerde renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.
 4. Yarışmaya katılacak eserler baskıya uygun A3 ebadında (27.94 cmx43.18 cm), 300 dpi çözünürlüğünde, en fazla 10 MB ve CMYK modunda olmalıdır.
 5. Yarışmaya katılmak için yarışmanın web sitesine üye olunmalı ve çalışmalar yüklenmelidir.
 6. Karikatürler üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 7. Her sanatçı daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmak kaydı ile yarışmaya beş (5) adet karikatürü ile katılabilir. Ancak sadece bir (1) ödül verilir.
 8. Başvurusu yapılan karikatür daha önce ulusal veya uluslararası bir yarışmada ödül aldığı tespit edildiği anda ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 9. Yarışmada, sadece belirtilen yarışma konusu ile ilgili olan karikatürler değerlendirmeye alınacaktır. Aksi durumda elenecektir.
 10. Yarışmaya katılan karikatürlerin üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de eklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz karikatürler değerlendirme dışı tutulacaktır.
 11. Karikatülerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. 
 12. Karikatürler için yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar ile sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 13. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 14. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen ilk 100 karikatür bir albümde yayımlanacak ve bu albüm eser sahiplerine gönderilecektir.
 15. Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak Dolar üzerinden yapılacaktır.
 16. Yarışma sonuçları, ödül kazanan çizerlere ve basın-yayın ve sosyal medya organlarına iletilecektir.
 17. Seçici kurul üyelerinin birinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.
 18. Yarışmaya katılan ve karikatürleri sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Karikatür Yarışması Ödüllerinin Dağılımı:
1. Ödülü 10.000 TL ve Başarı Belgesi (Birincilik Ödülü)
2. Ödülü 6.000 TL ve Başarı Belgesi (İkincilik Ödülü)
3. Ödülü 3.000 TL ve Başarı Belgesi (Üçüncülük Ödülü)
4. Ödülü Başarı Belgesi (Mansiyon)
5. Ödülü Başarı Belgesi (Mansiyon)
6. Ödülü Başarı Belgesi (Mansiyon)

Ödüller, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül törenini müteakiben 12 ay içerisinde, yasal vergiler ve banka transfer giderleri düşüldükten sonra ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

Yarışma 12 Mart 2021 başlar, 25 Ekim 2021’de biter. “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At Konulu Karikatür Yarışması”’na eser gönderimi yarışma için tasarlanan web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Ödül töreni ve sergi Dünya Kadına Şiddete Hayır Günü münasebetiyle 25 Kasım 2021’de gerçekleştirilir.

ONUR KURULU
 • Kütahya Valisi Ali ÇELİK
 • Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL
KARİKATÜR YARIŞMASI VE SERGİ DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Levent MERCİN
 • Prof. Dr. Uğur ATAN
 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
 • Prof. Dr. Levent MERCİN
PROJE YÜRÜTÜCÜ YARDIMCILARI
 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA
KARİKATÜR YARIŞMASI DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Ün)
 • Prof. Dr. Levent MERCİN (Kütahya Dumlupınar Ün)
 • Doç. Dr. Doğan ARSLAN (İstanbul Medeniyet Ün)
 • Dr. Öğr. Üyesi E. Evin KILIÇKAYA (Kütahya Dumlupınar Ün)
PROJE ARAŞTIRMACILARI
 • Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA
 • Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR
 • Öğr. Gör. Ümit Fatih ÖZKAN
 • Öğr. Gör. Yaşar Emin AKÇA
 • Arş. Gör. H. Irmak ARTAN
PROJE WEB SİTESİ TASARIMI
 • Öğr. Gör. Yaşar Emin AKÇA
 • Öğr. Gör. Ümit Fatih ÖZKAN
PROJE GÖRÜNÜRLÜK VE KURUMSAL KİMLİK TASARIMCILARI
 • Öğr. Gör. Merve SAYLIK
 • Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR

Ödüle layık görülen ilk üç ödül sahibinin ve jüri üyelerinin, ödül törenine katılabilmeleri için -gerekli sponsorluk desteği sağlandığı takdirde- ulaşım, transfer, konaklama ve yemek giderleri yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Şartnamedeki koşulları taşıyan adaylar 12 Mart 2021 ile 25 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar eserlerini (www.grafreedesign.org) web sitesine yüklenmelidir.

 1. Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla karikatürler asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 29-30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 2. Seçici Kurul, değerlendirmeyi 2-5 Kasım 2021 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında, karikatürler dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
 3. 8-10 Kasım 2020 tarihleri arasında ilk 120 karikatür (www.grafreedesign.org) askıya çıkartılacaktır. Eğer karikatürlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen karikatürler listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden karikatürler eklenecek ve duyurusu 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu karikatürlere itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu karikatürlere de itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 15 Kasım 2021 tarihinde (www.grafreedesign.org) üzerinden duyurulacaktır.

Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne lisans verdiğini, Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne devrettiğini, söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı, şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri (www.grafreedesign.org) sitesinden öğrenebileceğini; Kişisel verilerin Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Adres yazılacak) adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ileteceğini, Katılımcı, başvurudan önce başvuru koşulları ve şartları hakkında bilgilendirildiğini, başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vereceğini, başvurucunun ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi gerektiğini ve başvuru sonucunun tarafıma iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerekli olduğunu ve tüm bu hususlarda yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen karikatürleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanılabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

“Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” Yarışması organizatörleri olarak kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin ederiz.

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kararları geçerlidir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.grafreedesign.org Tlf: 02744432566/2566-02744432567/2567