Yarışmalar

Afiş Tasarım Yarışması

30 Ağustos afiş tasarım yarışması

22'DEN 22'YE

Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması

Son Teslim: 22 Temmuz 2022

15 Şubat 2022
Yarışma başlangıcı
22 Temmuz 2022
Yarışma son teslim tarihi
25-29 Temmuz 2022
Ön eleme
01-05 Ağustos 2022
Jüri değerlendirme
07-09 Ağustos 2022
İlk 120 Afişin askıya çıkması (Birinci)
11-13 Ağustos 2022
İlk 120 Afişin askıya çıkması (İkinci)
15 Ağustos 2022
Sonuçların Duyurulması
30 Ağustos 2022
Ödül Töreni ve Sergi

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak “22’DEN 22’YE” adlı uluslararası afiş yarışması düzenlenmesi yarışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu ana amaca başlı olarak, bu vatan için canını feda etmiş Aziz Şehitlerimizi unutturmamayı, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını anmayı, Kahraman Türk Ordumuz ile Milletimizin gösterdiği milli mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı; tasarımın dilini kullanarak görselleştirilecek olan bu destansı günümüzü gelecek kuşaklara görsel bir kültür mirası olarak aktarmayı umuyoruz.

Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada afiş yarışması düzenlenmesi, afiş yarışmalarından seçilecek ilk 100 afiş tasarımı sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilk 100 eserden seçilecek tasarımlardan bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca bu yarışma sonucunda ilk 100 e giren afişler Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir’de İl Valiliklerin göstereceği uygun bir yerde sergilenecektir. Bunların yanı sıra söz konusu afiş tasarımlarından oluşturulacak ilk 100 eserin sergi/sergileri, istenildiği takdirde farklı şehirlerde de açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilecektir.

Yarışma, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 100. YILI konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; bu vatan için canını feda etmiş Aziz şehitlerimizi unutturmamak, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını anmak, Kahraman Türk Ordumuz ile Milletimizin gösterdiği milli mücadele konusunu gelecek kuşaklara aktarmak, bu destansı günümüzü görsel bir kültür mirası olarak yeni nesillere bırakmak şeklinde tanımlanmaktadır.

 1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye’deki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
 2. Tasarımın boyutları kısa kenarı 70 cm uzun kenarı 100 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilir.
 3. Yarışma neticesinde başarı ödülleri ve mansiyon alan tasarımlar ile sergilenmeye uygun görülen tasarımlar sergilenecektir.
 4. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
 5. Siteye yüklenen afiş tarasımlarının hızlı değerlendirilebilmesi için, afiş tasarımlarının boyutu 72 dpi çözünürlükte olmalıdır. Ancak sonuçlar açıklandıktan hemen sonra ilk 100 e giren afiş tasarımlarının orijinalleri, CMYK modunda ve en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilmelidir.
 6. Yarışmaya katılmak için yarışmanın web sitesine üye olunmalı ve çalışmalar yüklenmelidir.
 7. Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 8. Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube vb. dâhil) ya da katılmamış beş (5) adet tasarım ile katılabilir. Ancak sadece bir (1) ödül verilir.
 9. Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 10. Yarışmada, sadece belirtilen yarışma konusu ile ilgili olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi durumda elenecektir.
 11. Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe olmalıdır.
 12. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 13. Afiş tasarımı için yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar ile sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
 14. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 15. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen ilk 100 afiş bir katalogda yayımlanacak ve bu katalog (e-katalog) eser sahiplerine gönderilecektir.
 16. Yarışma sonuçları, ödül kazanan tasarımcılar ile basın-yayın organlarına bildirilecek ve sosyal medya organlarında da ilan edilecektir.
 17. Seçici kurul üyelerinin birinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.
 18. Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma projesi 30 Ocak 2022’de başlar, 15 Aralık 2022’de biter. “22’DEN 22’YE” adlı Uluslararası Afiş Yarışmasına eser gönderimi yarışma için tasarlanan grafreedesign.org sitesi üzerinden duyurulacaktır. Ödül töreni ve sergi bu önemli gün münasebetiyle 30 Ağustos 2022’de gerçekleştirilir (Sergi tarihi ve yeri, gerekli görüldüğü durumlarda düzenleme kurulu tarafından değiştirilebilir).

Afiş Yarışması Ödüllerinin Dağılımı:
1. Ödülü 15.000 TL ve Başarı Belgesi (Birincilik Ödülü)
2. Ödülü 10.000 TL ve Başarı Belgesi (İkincilik Ödülü)
3. Ödülü 7.000 TL ve Başarı Belgesi (Üçüncülük Ödülü)
4. Ödülü 1000 TL ve Başarı Belgesi (Mansiyon)
5. Ödülü 1000 TL ve Başarı Belgesi (Mansiyon)
6. Ödülü 1000 TL ve Başarı Belgesi (Mansiyon)

Ödüller, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül törenini müteakiben 12 ay içerisinde, yasal vergiler ve banka transfer giderleri düşüldükten sonra ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

Şartnamedeki koşulları taşıyan adaylar 15 Şubat 2022 ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar eserlerini grafreedesign.org web sitesine yüklenmelidir.

 1. Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla tasarımlar asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 2. Seçici Kurul, değerlendirmeyi 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında, afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
 3. 07-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilk 120 afiş grafreedesign.org adresinde askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden tasarım/tasarımlar eklenecek ve duyurusu 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tasarımlara itiraz için de iki gün süre (11-13 Ağustos 202) verilecektir. Eğer bu tasarımlara da itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek yarışma sonucu 15 Ağustos 2022 tarihinde grafreedesign.org adresi üzerinden duyurulacaktır.

Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı afiş(lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne lisans verdiğini, Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin söz konusu afiş(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

Katılımcının yarışmaya katılacağı afiş(ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan afiş(lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne devrettiğini, söz konusu afiş(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin “22’DEN 22’YE” adlı Uluslararası Afiş Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

Katılımcı, şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri grafreedesign.org internet sitesinden öğrenebileceğini; Kişisel verilerin Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Kampüsü, Tavşanlı Yolu 10. Km) adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ileteceğini, Katılımcı, başvurudan önce başvuru koşulları ve şartları hakkında bilgilendirildiğini, başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vereceğini, başvurucunun ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi gerektiğini ve başvuru sonucunun tarafıma iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerekli olduğunu ve tüm bu hususlarda yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen afişleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanılabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

“22’DEN 22’YE” organizatörleri olarak kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin edilmektedir.

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kararları geçerlidir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.grafreedesign.org Tlf: 0274 443 25 02